Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2012

tonight
00:28
tonight
00:27
tonight
00:27
     Umrę ci kiedyś.
     Oczy mi zamkniesz.
     I wtedy — swoje
     Smutne, zdziwione,
     Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
tonight
00:26
                    Świadomość, że gdzieś jest ktoś,

kto mimo dzielącej odległości lub nie wyrażonych myśli,

wyczuwa Twą obecność, przemienia tę ziemię w raj."

 

 

— J.W.von Goethe
Reposted byEmmaretta Emmaretta

July 19 2012

tonight
00:20
7018 5eae
Reposted fromletshavesex letshavesex
tonight
00:20
-Bo ludzie się dowiedzą.
-o czym?
-o nas.
-I co z tego?
-Lepiej jest trzymać to w tajemnicy.
-Dlaczego?
-Żeby nikt nie mógł nam tego odebrać.
— Historia Miłości- Nicolas Klauss
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamysterious mysterious
tonight
00:20
9141 e74f
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viarivver rivver
tonight
00:19
0762 9e45
Reposted fromseqel seqel vialetshavesex letshavesex
tonight
00:19
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

July 05 2012

tonight
22:09
0109 4837
true story  ♥ !
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaHoHo HoHo
tonight
22:08
6855 f956
Reposted fromkoniunkcja koniunkcja viaHoHo HoHo
tonight
22:05
Reposted fromknwk knwk viavoid37 void37
tonight
22:04
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viaciiri ciiri
tonight
22:04
4342 7f3c

July 04 2012

tonight
22:03
7521 4c13
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
tonight
22:03
7524 8d37
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
tonight
22:03
9588 2638
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
tonight
22:03
9592 b7c0
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
tonight
22:03
9600 76cb
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
tonight
22:02
9211 258a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl